Zorgbegeleiding

Het “Zorgbeleid” is een zaak voor heel het schoolteam en voor het CLB.

Zowel klastitularis als zorgbegeleider, GOK-leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker als directeur hebben hier een opdracht.

Vanuit onze visie ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij de klastitularis. De klastitularis is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in zijn klas en gaat er van uit dat kinderen verschillende onderwijsbehoeften hebben. De taak van de klastitularis is om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen. 

Er worden bijkomende kansen voor leerbedreigde kinderen geboden door in elke school een leerkracht een aantal uren klasvrij te maken om als zorgbegeleider  te fungeren

Normaal begaafde kinderen worden (meestal slechts tijdelijk, individueel of in kleine groep)  door de zorgbegeleider begeleid als ze wegens omstandigheden (ziekte, verandering van school, …) een leerachterstand hebben opgelopen of lichte leermoeilijkheden hebben bij lezen, schrijven en rekenen.

Kinderen met leerstoornissen die door het C.L.B. naar het buitengewoon onderwijs worden geadviseerd of kinderen waar het advies “overzitten” werd geformuleerd en dit niet doen, komen  in principe niet in aanmerking.

De kinderen worden tijdens de lesuren geholpen: in de eigen klas of in een apart lokaal, individueel of in een klein groepje.

In een tijdelijk project krijgen de scholen, die genoeg kinderen hebben die voldoen aan de GOK-indicatoren van het departement onderwijs, extra lestijden voor het uitwerken van een GOK-beleid. GOK staat hier voor Gelijke OnderwijsKansen .

De GOK-leerkracht ondersteunt de leerkrachten  in de klas naar klasactiviteiten toe  en de gehele schoolwerking.

De zorgcoördinator  ten slotte coördineert alle zorginitiatieven binnen de school. In die zin is hij ook de spilfiguur tussen alle vernoemde partijen en de ouders. Hij is aanspreekpersoon voor zorgvragen van kinderen, leerkrachten en ouders en helpt mee vorm te geven aan een kwaliteitsvol zorgbeleid.