Voorzieningen voor leerlingen met een handicap of leerbedreigden

Voor kinderen met een fysische handicap voorzien we:

  1. het vlot kunnen bereiken van de klaslokalen (eventueel een klas overbrengen naar gelijkvloers)
  2. indien nodig  het wegwerken van drempels (schuine zijde)
  3. aanschaf van aangepast meubilair

Voor elke concrete situatie zal er samen naar een zo optimaal mogelijke oplossing gezocht worden.

Indien een kind in aanmerking komt voor GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs) werkt de school optimaal samen met de dienstverlenende school. Hiervoor worden uurroosters op elkaar afgestemd en wordt er overleg gepland en regelmatig geëvalueerd.