Omgangsvormen: houding en gedrag

De leerlingen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, alle personeel en tegenover elkaar. Ook bezoekers aan de school (onder wie ouders) worden door de leerlingen steeds hoffelijk benaderd.

Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard en door de leerkracht gesanctioneerd met een ordemaatregel.