Schoolbestuur

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is een private rechtspersoon met het statuut van v.z.w.(ondernemersnummer 0424 395 289). Het schoolbestuur is de werkgever van alle personeelsleden aan onze scholen, gaande van directies tot en met onderhoudspersoneel. Tegenover de overheid draagt het schoolbestuur de uiteindelijke verantwoordelijkheid i.v.m. subsidies, boekhouding, administratie van het personeel, de gebouwen, de kwaliteit van het onderwijs, inspraakregelingen, orde- en tuchtreglement, pedagogisch project ...

 

Onder het voorzitterschap van dhr. Jan Knoops, maken volgende personen (in alfabetische volgorde) deel uit van het schoolbestuur:CRAEGHS Hélène e. Van Aken,CROIMANS Johnny, IGNOUL Gerard, KNOOPS Jan, OOSTERBOS Maria, e. Swennen, STINKENS Jean, TINDEMANS Martin en Z.E.Hr. VISSERS Gerard                                

 

De officiële benaming van het Schoolbestuur is: Katholiek Basisonderwijs Neeroeteren v.z.w., ondernemingsnummer 0424.395.289.De administratieve zetel ervan is gevestigd aan de Maaseikerlaan 2A, 3680 Neeroeteren.

Van de Raad van Bestuur van het Schoolbestuur maken deel uit: Jan Knoops (voorzitter), Maria Oosterbos (ondervoorzitter) en Martin Tindemans (secretaris).

 

Het schoolbestuur vergadert vrijwel maandelijks. Daarbij zijn ook de directies met raadgevende stem aanwezig. Daarnaast is er een wekelijkse directievergadering van de voorzitter en de drie directies. Om onze scholen verder uit te bouwen, wordt ook beroep gedaan op de eigen begeleiding van het katholiek onderwijs.

Voor alle bijkomende informatie en vragen die speciaal het Schoolbestuur aanbelangen, kan steeds contact worden genomen met de voorzitter, Jan Knoops, Akkerstraat 148 te 3680 Neeroeteren, tel. & fax 089 86 64 18, e-mail: jan.knoops@kbaoneeroeteren.be.