Toezicht, voor- en naschoolse opvang

Gedurende alle schoolse activiteiten, ook bij de buitenschoolse in schoolverband, is er toezicht vanwege de leerkrachten. De precieze tijdstippen van toezicht staan vermeld in hoofdstuk 4.

Daarvoor en daarna verzorgt Robbedoes voor alle kleuters en lagere schoolkinderen de voor- en naschoolse kinderopvang . Deze opvang gebeurt in een huiselijke sfeer die het gewone dagelijkse leven zo veel mogelijk benadert. Robbedoes is opgedeeld in speelhoeken waar kinderen vrij kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan verschillende soorten spelmateriaal voor alle leeftijden. Vrije keuze en afwezigheid van prestatiedruk zijn belangrijk binnen Robbedoes. Een vast team zorgt dat de kinderen zich echt thuis voelen bij Robbedoes.

De kinderen van onze scholen worden ’s morgens gebracht met de bus en ’s avonds weer opgehaald aan de schoolpoort.

Robbedoes is ook op schoolvrije dagen en vakanties geopend.

Robbedoes is gevestigd aan de Kleeskesmolenweg 14, Neeroeteren tel. 089 86 62 10. De openingstijden zijn voorschools vanaf 6.30 u. en naschools tot 18.30 u. (met opvang op aanvraag tot 18.30 u.). Op schoolvrije dagen is Robbedoes open van 06.30 u. tot 18.30 u.

    

Inschrijvingen en inlichtingen zijn te bekomen bij de Stad Maaseik – Dienst Kinderopvang – contactpersoon Libbrecht  Griet, Lekkerstraat 10, Maaseik, tel. 089.56 05 67