Bijdrageregeling van de ouders

Ons basisonderwijs is voor iedereen gratis toegankelijk. Aan de ouders die hun kinderen in onze scholen inschrijven, vragen wij geen inschrijvingsgeld. Er wordt geen bijdrage aan de ouders gevraagd voor wat essentieel is voor het volgen van het onderwijs, of voor activiteiten of schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een eindterm of het nastreven van een ontwikkelingsdoel. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Deze lijst kan u raadplegen op www.schoolkosten.be.

 

Er zijn 3 soorten kosten waarvoor een financiële bijdrage van de ouders wordt gevraagd:

We onderscheiden de kosten die vallen binnen de scherpe maximumfactuur (SMF). Dit zijn de kosten gemaakt naar aanleiding van leeruitstappen, schoolvoorstellingen in het lager onderwijs, sportactiviteiten, de schoolreis, …. . We gaan er van uit dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten.

Voor de kleuters is de kostprijs van deze activiteiten beperkt tot 45 euro. Voor de leerlingen van de lagere school is dit 85 euro. 

Daarnaast is er de kost binnen de minder scherpe maximumfactuur (max. € 400 gedurende de lagere schoolloopbaan). Hieronder valt de openluchtklas in het vijfde leerjaar. Kostprijs voor (verplichte) deelname aan de bos- of zeeklassen is dit schooljaar € 110.

Tenslotte is er nog een aantal diensten of producten die vallen onder het vrijblijvend aanbod. We denken onder andere aan drankjes, tijdschriften, busvervoer, foto’s, fruitproject, … .

De financiële bijdrage van de ouders hiervoor stemt overeen met de normale prijs van het product of de dienst. Het staat de ouders vrij deze producten, benodigdheden of diensten indien mogelijk ook buiten de school aan te schaffen.

 

Drank/soep

€ 0,60

Jaarabonnement schoolbus

€ 195

Klasfoto

€ 3

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ (niet voor kls.)

€ 3

Gymkleding (lager onderwijs)

Zie blz. 33