Aanwezigheden

Kleuters en leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren mag geen enkele kleuter of leerling zich aan het toezicht onttrekken.

De lesuren beginnen en eindigen in onze scholen overal op hetzelfde moment:

         - ‘s morgens wordt begonnen om 8.40 u.

         - speeltijd is er van 10.20 u. tot 10.35 u.

         - ’s middags eindigen de lessen om 12.15 u.

         - ‘s namiddags wordt begonnen om 13.30 u.

         - speeltijd is er van 14.20 u. tot 14.35 u.

         - de school eindigt om 15.25 u.

 

Ook in de kleuterschool wordt stipt gehouden aan deze lesuren. De kinderen (ook de kleuters) kunnen in principe niet voortijdig worden afgehaald.

De kleuters en leerlingen mogen zich slechtsop de speelplaats bevinden vanaf het moment dat door de leerkrachten toezicht wordt uitgeoefend. Pas vanaf dan gaat de verantwoordelijkheid van de school in. Voor de uren van toezicht verwijzen we naar het schoolspecifieke deel: Onze school.

Voor en na de lessen en activiteiten mogen kleuters en leerlingen niet in de lokalen en gangen aanwezig zijn, behoudens met toestemming van de directie of de leerkracht. Het binnenkomen en verlaten der lokalen gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.

Kleuters en leerlingen kunnen ’s middags onder toezicht overblijven. Ook dan is het schoolreglement van toepassing.