Bewegingsopvoeding en zwemmen

In het kleuteronderwijs wordt bewegingsopvoeding door de kleuterleerkracht in het programma geïntegreerd én worden 2 lestijden bewegingsopvoeding per week door een bijzondere leerkracht bewegingsopvoeding gegeven. De kleuters dragen hierbij liefst witte gymschoenen.