Busvervoer

In het belang van uw kinderen en als er voldoende vraag is om het enigszins financieel rond te krijgen, richten onze scholen busvervoer in. Dat is thans het geval voor de kinderen van Berg-Waterloos en het centrum.

Om tijdig aan de school te zijn, zien wij ons verplicht 's morgens al om 20 minuten voor acht te starten met de kinderen op te halen. Mogen wij vragen het nodige te doen opdat uw kinderen ’s morgens op tijd op de afgesproken stopplaats aanwezig zijn.  Zo de kinderen niet aanwezig zijn op het afgesproken uur, vervolgt de bus haar weg zonder op hen te wachten. Enkele minuten vertraging brengt immers de volledige uurregeling in de war.

De bus vervolgt haar weg ’s avonds na het afzetten van de kinderen op het voetpad. De school wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die kinderen overkomen na het vertrek aan de stopplaats en die mede het gevolg zouden zijn van de afwezigheid van de ouders of de door hen aangeduide personen. De schoolverzekering blijft evenwel van toepassing.

Kleuters die de dichtstbijzijnde school bezoeken reizen gratis. De verplichte tarieven voor de lagere school  zijn: € 162 voor een jaarabonnement ’s morgens en ’s avonds (€ 74,95 voor één rit per dag); € 16.20 voor het maandabonnement (€  8,10 voor één rit); € 64.80 voor het abonnement voor het eerste trimester (€ 32.40 voor één rit) en telkens € 48.60 voor het abonnement van het tweede en derde trimester (€ 24.30 voor één rit).

Het tweede busabonnement in hetzelfde gezin geeft recht op 20% korting. Vanaf het derde busabonnement in hetzelfde gezin worden de leerlingen gratis vervoerd.

Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht bij de directie of bij onze buschauffeur, dhr. Henri Billen, Kruisstraat, Neeroeteren, tel. 0497. 10 63 10

Van deze schoolbus wordt heel nuttig gebruik gemaakt om in klasverband allerlei educatieve uitstappen te organiseren. Bij elk busgebruik is het busreglement van toepassing.