Toezicht, voor- en naschoolse opvang

Gedurende alle schoolse activiteiten, ook bij de buitenschoolse in schoolverband, is er toezicht vanwege de leerkrachten. De precieze tijdstippen van toezicht staan vermeld in hoofdstuk 4.

Daarvoor en daarna verzorgt Robbedoes voor alle kleuters en lagere schoolkinderen de voor- en naschoolse kinderopvang . Deze opvang gebeurt in een huiselijke sfeer die het gewone dagelijkse leven zo veel mogelijk benadert. Robbedoes is opgedeeld in speelhoeken waar kinderen vrij kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan verschillende soorten spelmateriaal voor alle leeftijden. Vrije keuze en afwezigheid van prestatiedruk zijn belangrijk binnen Robbedoes. Een vast team zorgt dat de kinderen zich echt thuis voelen bij Robbedoes.

De kinderen van onze scholen worden ’s morgens gebracht met de bus en ’s avonds weer opgehaald aan de schoolpoort.

Robbedoes is ook op schoolvrije dagen en vakanties geopend en is gevestigd aan de Kleeskesmolenweg 14, Neeroeteren tel. 089 86 62 10. De openingstijden zijn voorschools vanaf 6.30 u. en naschools tot 18.30 u. (met opvang op aanvraag tot 18.30 u.). Op schoolvrije dagen is Robbedoes open van 06.30 u. tot 18.30 u.

Inschrijvingen en inlichtingen zijn te bekomen bij de Stad Maaseik – Dienst Kinderopvang – contactpersoon Libbrecht  Griet, Lekkerstraat 10, Maaseik, tel. 089.56 05 67

Kortlopende voorschoolse kinderopvang in school

Omdat Robbedoes met opvangproblemen werd geconfronteerd hebben de vrije scholen van Neeroeteren beslist om ook (kortlopende) voor- en naschoolse kinderopvang te organiseren.

Voorschools:

Elke dag vanaf 7.30 u. aan Sprinkel, de kleuterafdeling in de Dennenstraat,

Niet alleen ouders van kinderen die naar school gaan in Sprinkel, maar ook zij die kleuters en lagere schoolkinderen hebben in De Wissel (aan de Maaseikerlaan), in Oeterveld (aan de Ophovenstraat) en in De Kei (Leverenweg-Waterloos) kunnen hiervan gebruik maken.

Om 8.15 u. start in Sprinkel het gewone toezicht door de leerkrachten en worden de leerlingen van De Wissel, Oeterveld en De Kei met onze schoolbus naar hun eigen school gebracht. Op die manier hopen we vrije plaatsen te creëren bij Robbedoes voor ouders die vroeger dan 7.30 u. opvang nodig hebben en voor wie er nu geen plaats meer is.

Deze opvang is net zoals bij Robbedoes betalend. We hanteren ook dezelfde tarieven: 1 euro zorgtarief per opvangmoment vermeerderd met 1 euro per begonnen half uur opvang. Ook passen we de bij Robbedoes gangbare kortingen voor gezinnen met meerdere kinderen en/of éénoudergezinnen toe. Per maand ontvangt U een gedetailleerde factuur  en we schrijven u ook een fiscaal attest uit.     

Voor deze opvang hoeft u zich niet vooraf aan- of af te melden.