Ouderraad

Doelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan de goede samenwerking met het schoolbestuur, de directeur en de leerkrachten van de school. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad van de Katholieke Basisscholen Neeroeteren bestaat uit een groep van een 20-tal ouders die samen met de directeur en het schoolteam willen werken aan een aangename leeromgeving voor onze kinderen.

We vergaderen zes keer per schooljaar, samen met de directeur en een afvaardiging van de leerkrachten. Op- en aanmerkingen van zowel ouders als leerkrachten en directie worden besproken.

We werken mee aan de organisatie van bepaalde activiteiten zoals het schoolfeest, carnaval, ... We proberen door de verkoop van onze schoolkalender en de organisatie van een kienavond ook financiële ondersteuning te bieden (speelplaatsverfraaiing, infrastructuurwerken, klasmateriaal,…)

Om dit alles te kunnen blijven organiseren en ondersteunen, zijn we elk jaar op zoek naar vele helpende handen van ouders die zowel af en toe, als op meer geregelde basis, willen bijspringen.

Als je graag deel uitmaakt van een leuke groep ouders die zich actief inzet, stuur dan een   e-mail met je gegevens naar sylvielemmens@gmail.com

Samenstelling

1. Marcel Schils: voorzitter

    Bergerstraat 49

    3680 Neeroeteren

    089/79.16.81 GSM: 0468/10.25.98

    BMW530@telenet.be

2. Sylvie Lemmens: secretaris

    sylvielemmens@gmail.com

3. Gwen Tyskens: boekhouding

    Elerweg 6

    3680 Neeroeteren 

    gwen.tyskens@gmail.com

    0487 43 39 44

 

Website: www.ouderraad-nrt.be