Waarom "Oeterveld"?

Tot in 2000 was de school gelegen in de Ophovenstraat een lagere jongensschool. Jongens konden er vanaf hun zesde jaar terecht in het eerste leerjaar en bleven er totdat ze als 11- of 12-jarige hun zesde leerjaar afmaakten. Tegenhanger van de jongensschool was de basisschool in de Maaseikerlaan die naast het (gemengd) kleuteronderwijs in het lager onderwijs enkel toegankelijk was voor meisjes. 

In het schooljaar 2000-2001 heeft het schoolbestuur de beide centrumscholen geherstructureerd en werden beide scholen gemengde basisscholen. Onder andere om elkaar geen concurrentie aan te doen, maar voornamelijk om pedagogische redenen werd er geopteerd om de 3 laagste leerjaren (1, 2 en 3) aan de Maaseikerlaan te houden, terwijl de bovenbouw van de lagere school (4, 5 en 6) aan de Ophovenstraat werd gehuisvest.    

In de volgende jaren werd een naam gezocht voor de lokatie van de school in de Ophovenstraat en na een wedstrijd werd de naam 'Oeterveld' weerhouden. Oeterveld verwijst naar de kadastrale naam die destijds geplakt was op het stuk grond waarop de school ligt. Die naam vindt zijn logische oorsprong in de combinatie van de 'Oeter', het beekje dat doorheen de gemeente stroomt en 'veld', een stuk grond dat bewerkt werd.

Ons schoollied

Tijdens ons schoolfeest van 2004 werden leerlingen en leerkrachten uitgedaagd om een aantal opdrachten tot een goed einde te brengen. Eén van die opdrachten was het maken van een schoollied. De leerlingen en leerkrachten van het zesde leerjaar slaagden met verve in deze opdracht en schreven zowel tekst als muziek. En sindsdien zingen we op geregelde tijden ons schoollied. Doe je mee?

Cool, cool, cool, onze school is supercool (2x)
Elke ochtend fiets ik met een glimlach naar mijn school 
want Oeterveld ... is supercool!

We spelen en sporten, we trekken erop uit,
we lachen en leren en zongen heel erg luid..

We maken er vriendjes, we hebben veel plezier.
De juffen en meesters zijn heel erg trots en fier.

Ik voel me er lekker, ik voel me er goed,
dus zing met ons mee, want je weet nu hoe dat moet!