Klasorganisatie

 1. KLASSEN

 

Klas aantal kleuters titularis
K1D 16 kleuters (*) juf Els STIENERS & Juf Han VERHEYEN
K2D 22 kleuters juf Joke VAN BREE & juf Sara DE WAAL
K3D 23 kleuters juf Vera PLESSERS & juf Reinhilde HILLEN

 

(*) In de loop van het schooljaar zullen er op de instapmomenten nog kleuters bijkomen in de eerste kleuterklas.

2. BIJZONDERE LEERMEESTERS EN ANDERE AMBTEN

 

Directeur mr. Victor MEDAER
Zorgcoördinator juf Caroline JACOBS
ICT-coördinator mr. Karel GONNISSEN
Leermeester bewegingsopvoeding mr. Frank MOTMANS
Kinderverzorgster juf Alice SCHABON

 

3. TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL

 

toezichthoudend personeel tijdens de middag Mevr. Elza Hilkens & mevr. Hilde Kreemers