Leefregels

Goedemorgen en welkom in onze school

Onze school begint om 8.45 u. stipt. Gelieve uw kleuter dan ook op tijd naar school te brengen.

Vanaf 8.30 u.* bent u welkom en dit in de klas van de leidster van uw kleuter. Op dit moment is er tijd voor een korte babbel met de leidster.

Gelieve de tasjes van de jongste kleuters (juf. Els) in de gang achter te laten in de daarvoor voorziene bakken. De kleuters van juf. Joke en juf. Vera mogen hun schooltasjes onder de bank leggen.

Om 8.45u. worden de kleuters in de kring geroepen. We verwachten dan dat alle kleuters er zijn en dat u de klas verlaat. Op die manier kunnen we rustig en verder ongestoord de morgenactiviteiten starten.

Soms is een korte babbel echter niet voldoende om uw verhaal kwijt te kunnen aan de leidster. We willen u dan voorstellen een afspraak te maken op een geschikter moment. Mogen we u vragen deze werkwijze te respecteren en niet aan de deur van de klas te blijven praten. Er zijn dan immers nog andere kleuters in de klas.

’s Middags hervat de school om 13.15u. Gelieve uw kleuter aan de schoolpoort af te zetten en het poortje terug dicht te doen. De kleuters kunnen dan alleen verder op de speelplaats komen. Niet alleen willen we hierdoor de zelfstandigheid van uw kleuter bevorderen, ook willen we het toezicht vergemakkelijken op de kleutergroep.

*voor diegenen die met de schoolbus komen, is er opvang vanaf 8.15u. Deze opvang gebeurt in het klasje van één toezichthoudende leidster.

Indien u dit wenst, kan u uw kleuter vanaf 07.30 u. naar onze voorschoolse kinderopvang in Sprinkel brengen. Voor meer info verwijzen we u naar het hoofdstuk 'praktische afspraken': 'toezicht, voor- en naschoolse opvang'. De prijzen zijn dezelfde als bij Robbedoes en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Smakelijk!

 Rond 10.00 u., afhankelijk van de leeftijdsgroep, wordt er aangevangen met het gezamenlijke eetmoment.

De kleuters van juf. Vera komen voor het eetmoment samen in de centrale hal.  De andere kleuters eten in hun eigen klasje.

De kleuters brengen als 10-uurtje een geschild stuk fruit en een flesje water mee. 

Tijdens de middagpauze kan er ook op school gegeten worden.  De kleuters gaan hiervoor naar de turnzaal waar ze in twee beurten, onder toezicht hun boterhammen kunnen opeten.  Dan kunnen ze wel een koek, yoghurtje, pudding, ... opeten.  Om te drinken geeft u uw kleuter best een hervulbaar flesje met schoefdop mee.  Hierin kan dan wel fruitsap, fristi, melk, appelsap, water, ...  Koolzuurhoudende dranken worden niet toegelaten.

Tot slot nog dit: De eetgewoonte en het eetgedrag van elk kind is anders. Het ene moment heeft hij misschien veel honger, het andere moment misschien minder of helemaal geen. Wij willen uw kind dan ook niet dwingen om altijd alles op te eten. Om u een zicht te geven op wat uw kleuter die dag op school heeft gegeten, geven we u de restjes mee terug naar huis.

Ook in verband met het eten van korstjes zijn er verschillende gewoonten. De ene kleuter moet ze wel opeten, de andere niet. De afspraak die we in dit verband maken is de volgende: indien uw kind geen korstjes hoeft op te eten, gelieve ze dan thuis van de boterham af te snijden. 

 

'Speel’tijd op de speelplaats

Tijdens een schooldag zijn er meerdere spe(e)lmomenten op de speelplaats: In de voormiddag, tijdens de middagpauze en in de namiddag. Telkens is er minstens één persoon op de speelplaats die toezicht houdt.

Kleuters die hun fiets bijhebben, mogen daarmee op de speelplaats rondrijden als de fiets steunwieltjes heeft. We laten ook toe dat andere kleuters op de fiets rijden. Een autoped kan ook.

Ook vragen we dat de kleuters de beplantingen respecteren en dat ze tijdens de speeltijden niet in de gang komen.

De schoolpoort wordt altijd gesloten met het schuifslot. Gelieve zelf ook telkens achter u de poort te sluiten.   

Tot straks, tot morgen, …

Om 12.00 u. ’s middags eindigt de voormiddag. Van de kleuters die niet op school blijven eten, verwachten we dat een ouder of andere verantwoordelijke hem of haar tijdig komt afhalen aan de schoolpoort. De kleuters die niet tijdig kunnen worden afgehaald, gaan naar de turnzaal waar ze wachten onder het toezicht van juf. Elza en juf. Hilde.

Om 15.35 u. –behalve op woensdag- zit de schooldag erop. Kleuters komen onder begeleiding van de leidster naar buiten waar ze worden opgewacht door hun ouder(s) of een andere verantwoordelijke.Gelieve de leidster in te lichten indien een ‘vreemd’ iemand hen komt afhalen.

Voor de kleuters die niet tijdig kunnen worden afgehaald is er naschools toezicht tot 15.50u., een kwartier na het einde van de schooldag. Deze kleuters verzamelen in de gang onder toezicht van een leidster.

Verjaardagen

Als uw kleuter jarig is, maken we er een echt feest van.

De hele dag door zal hij/zij in de belangstelling staan: We zingen een liedje, maken een kroon, dansen, spelen spelletjes, … .

Meestal wil de jarige ook trakteren. Het liefst hebben we dat dit sober gebeurt met bijvoorbeeld een droog koekje of een cake (zonder chocolade of slagroom), een wafel of een stuk fruit. We vragen ook om geen snoepzakken mee te geven.

Drank hebben alle kleuters zelf al bij, dus daarvoor hoeft de jarige ook al niet te zorgen.

Voor kinderen is een stuk koek eten en kaarsjes uitblazen, al een feest, dus zijn speelgoedjes of andere cadeautjes echt niet nodig.

Gelieve om praktische redenen aan de juffrouw van uw kleuter door te geven wanneer u de verjaardag van uw kleuter wil vieren. Zo kan zij tijdig alles klaarleggen voor de feestdag (kroon, slingers, ….).