Leefregels

Leefregels en afspraken

 

Onze school begint om 08.45 uur stipt.
Het morgentoezicht begint om 08.20 uur. In de klas waar de groene vlag buiten staat moet uw kleuter afgezet worden, ook als de eigen leerkracht al aanwezig is.
Vanaf 08u30 gaan alle kleuters naar de eigen klas.
Vanaf het moment dat de leidster in de klas is, willen we graag tijd maken voor een praatje en eenwarm onthaal.
Om 08.45 uur verwachten we dat alle kleuters er zijn endat u de klas verlaat. Op deze manier kunnen we rustigen ongestoord aan de activiteiten beginnen.
Wanneer uw kleuter door omstandigheden toch een keer te laat komt gelieve uw kind dan aan de deur af te zetten; er is dan geen tijd voor een praatje.

Maak van het  laat komen geen gewoonte !

Wanneer een korte babbel niet voldoende is voor een bespreking kan u altijd een afspraak maken buiten de schooluren met de leidster.

Gelieve er op te letten dat u de auto niet tussen beide borden parkeert want de politie controleert hier regelmatig. De parkeerplaatsen naast de school zijn  voorbehouden voor de leerkrachten.
Denk bij het verlaten van de speelplaats aan de veiligheid van onze kleuters en sluit het poortje aan beide kanten met het schuifje.

’s Middags begint de school om 13.15 uur.

De kleuters worden aan de poort afgezet en komen alleen de speelplaats op en zetten hun schooltas zelf weg.
Hiermee willen we niet alleen de zelfstandigheid van uw kleuter bevorderen, het vergemakkelijkt ook het overzicht op de speelplaats voor diegene die toezicht houdt.
Ook bij regenweer- wanneer de kleuters in de turnzaal spelen – komen de kleuters alleen hun tas ophangen en gaan alleen naar de turnzaal. 

De school eindigt alle dagen om 15.35 uur, uitgezonderd op woensdag (12.00 uur).
Indien iemand anders dan gewoonlijk uw kleuter afhaalt, gelieve dan de leidster hiervan op de hoogte te brengen. Hou rekening met de einduren van de klasdagen en haal uw kleuter niet vroeger af. Er is opvang voorzien voor de kinderen die met de schoolbus of Robbedoes naar huis gaan.

Kleuters kunnen bij uitzondering vroeger afgehaald worden voor het volgen van logopedie.
Ook bij slecht weer komen de leidsters om 12.00 uur en 15.35 uur samen met de kinderen naar de poort. Laat de poort steeds dicht tot de leidster bij de kleuters is, zij al de poort open maken.

 

Afwezigheid:

Kleuters zijn niet schoolplichtig!
Maar indien uw kleuter langer dan één week afwezigblijft geef dan een seintje aan de leerkrachtzodat zij weet wat er aan de hand is. Is uw kleuter 1 of 2 dagen afwezig danmoet u dit niet melden, om teveel telefoons te vermijden.
Leerkrachten mogen geen enkele medicatie toedienen zonder dit attest.

De meeste kleuters brengen graag eens een speelgoedjemee van thuis. Hier hebben wij geenprobleem mee. Zorg ervoor dat het speelgoed degelijk is omdat er samen met de andere kleuters mee gespeeld wordt. Zo leert uw kleuter samenspelen, samen delen en respect opbrengen voor elkaars spullen.

 

Klasgroepen:

Onze school telt vier klasgroepen. Op dinsdag en woensdag ondersteunt juf Alice (kinderverzorgster) de werking in de klas van juf Anneleen.

 

Jarig zijn een feest!

Als uw kleuter jarig is, maken we er een echt feest van. De hele dag zal uw kleuter in de belangstelling staan. Dit doen we o.a. met liedjes zingen voor de jarige, een kroontje maken, dansen, spelletjes spelen….
Meestal wil de jarige ook trakteren. Dit mag met een koekje, cake, wafels of een lekker stukje fruit. (geen chocolade, geen slagroom, geen glazuur, geen snoepjes).
Cupcake, cake, wafels mogen  wel versierd worden met poedersuiker of suikerpasta.

Voor het trakterenbij de geboorte van een broertje of zusje maken wij op deze regel een uitzondering.

Drank hebben de kleuters zelf bij, dus daar hoeft de jarige niet voor te zorgen.
Voor kinderen is een stuk koek eten en kaarsjes uitblazen al een feest. We vragen u dan ook met nadruk geen speelgoed of andere geschenkjes te kopen! Gebeurt dit toch dan zijn we verplicht om alles mee terug te geven.

Geef ons tijdig een seintje  wanneer u de verjaardag wil vieren, zodat we vooraf alles kunnen klaar maken voor het feestje (kroontje, slingers, klasversiering, …).

 

Betalingen:

De betalingen in de kleuterschool gebeuren door schoolfacturatie.
Ook dit jaar schooljaar worden er geen abonnementen van kleutertijdschriften meer aangeboden. Indien u dit wel wenst, kan u terecht op de website van de uitgeverij averbode of in de boekhandel.
Het schoolbestuur  zal de betaling van de schoolvoorstellingen voor haar rekening nemen; dit in verband met de nieuwe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs. U zal twee maal een schoolfactuur ontvangen: einde oktober en einde juni.

Nog enkele tips:

 

 • Doe uw kleuter steeds gemakkelijke speelkledij aan
 • Voorzie jassen, tassen, speelgoed, … goed van naam, zodat ook de leerkracht  wat van uw kleuter is. Indien we merken dat dit niet gebeurd doet de klasjuf dit zelf.
 • Zorg ervoor dat de jassen voorzien zijn van een lusje, zo kan uw kleuter zijn jas zelf aan de kapstok hangen, dit bevordert de zelfstandigheid van de kleuter.
 • Controleer bij het aanschaffen van een nieuwe jas, tas … even of uw kleuter de jas zelf aankan en de schooltas dicht kan doen. Uit ervaringen weten we dat jassen met een uitneembare voering zeer moeilijk zij om zelf aan te doen!
 • Vingerhandschoenen zijn niet ideaal voor kleutersomwille van het moeilijke aantrekken hiervan.
 • Indien uw kleuter nog niet zindelijk is, vragen wij u beleefd enkele zuivere luiers en vochtige doekjes mee te geven naar school.
 • Maak het afscheid zo kort mogelijk. Gevoelens van verdriet bij het afscheid horen erbij. Laat uw kleuter gerust eens huilen, dit kan uw kind opluchten en is meestal vlug voorbij.
 • Blijf ook niet te lang bij de deuropening staan. Voor de kleuters die naar binnen willen is het vaak beangstigend om zich een weg vrij te moeten maken tussen al die volwassenen.
 • Vergeet ook de zakdoeken niet !

 

Drank:

Wij willen met onze school verantwoordelijkheid opnemen en meewerken aan een beter leefmilieu. Daarom willen we het drinken uit flesjes of drinkbekers (geen tetra - brick verpakkingen) verder zetten. Dit is goedkoper dan de drank die verkocht wordt in kleine verpakkingen en er is minder afval. Wij raden u aan om de flesjes met gezonde drank te vullen. Water is gezond en goed voor de dorst.  Verder zijn fruitsappen en melkdrankjes ook prima.
We willen ook vragen geen drankjes met prik (cola, limo, ice-tea, …) mee te geven. De kleuters schudden met de flesjes en de drank spuit er dan uit, met de gekende gevolgen. Indien uw kleuter dit toch meebrengt, steken we dit terug in de schooltas en laten uw kleuter water drinken.

 

Eetmoment:

Het eetmoment in de voormiddag is enkel bedoeld als een tussendoortje. Uw kleuter heeft voldoende aan een boterhammetje, koekje (zonder chocolade) of een stukje fruit. Een klein tussendoortje bevordert de eetlust ’s middags.
Ook in de namiddag voorzien wij een kort eet- en drinkmomentje.

Ook dit schooljaar zullen wij op dinsdag een fruitdag organiseren. De kleuters eten dan in voormiddag enkel fruit als tussendoortje.

 

Bewegingsopvoeding:

Uw kleuter heeft dit jaar twee lesuren per week bewegingsopvoeding,op maandag en dinsdag.  Voor de klas van Juf Bea/Juf Ellen is dit op maandag en donderdag. Zorg ervoor dat  uw kleuter dan zeker makkelijke kledij aan heeft.

 

Oud speelgoed:

Indien u thuis speelgoed wil opruimen en afdanken laat de leidster dan even iets weten, misschien is het nog bruikbaar in de klas.

 

Blog:

Ook dit schooljaar werken we met de webblog, waar we regelmatig foto’s op zullen posten van activiteiten die doorgaan op onze school. De jarigen zullen elke maand op onze blog staan.

http://kleuterschooldekei.blogspot.be

Indien uw kleuter een stempeltje op zijn/haar hand heeft staat er iets nieuws op de blog.

Nog enkele belangrijke data:

 • Vrijdag 2 oktober 2015: Pedagogische studiedag
 • Woensdag 14 of 28 oktober 2015: Grootoudersfeest
 • Dinsdag 1 december 2015: Sint op school
 • Maandag 25 Januari 2016: Vrije dag
 • Woensdag 3Februari 2016: Carnavalstoet
 • Woensdag 9 maart 2016 : Pedagogische studiedag
 • Maandag 6 juni 2016 : Vrije dag
 • Maandag 20 juni 2016: afscheid laatste kleuterklas
 • Maandag 27 Juni 2016: Schoolreis

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven bij het begin van het nieuwe schooljaar en vertrouwen op een fijne samenwerking. Indien u nog vragen of tips hebt, kan u steeds bij ons terecht.
Indien er andere personen uw kind naar school brengen geef dan deze afspraken ook door aan hen.

Met vriendelijke groeten,

Leerkrachten en directeur kleuterschool De Kei

Leverenweg25
3680 Neeroeteren
Tel
089 86 12 20

Email adres: kei3@skynet.be