Kledij en uiterlijk

Onze regel is dat uiterlijke verschijning,  kleding, schoeisel en haartooi eenvoudig, stijlvol en hygiënisch zIjn.

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen of om de sociale ongelijkheid te beklemtonen. In die zin wordt in onze scholen duidelijk afstand genomen van modische en of ideologische en of godsdienstige bewegingen die zich uitwendig manifesteren (in kleding, met hoofddoek, middels haartooi of insignes, via piercings en of tattoo's.…).                            

Bij vastgestelde afwijkingen aan deze afspraak wordt door de directie contact opgenomen met de ouders. In het belang van het kind kunnen maatregelen overwogen worden.