Schoolmaterialen en persoonlijke voorwerpen

Schooluitrusting, schoolgerei en andere materialen zoals persoonlijke voorwerpen en kleding, zowel van de school als van de leerlingen, worden met zorg behandeld.  Wie hieraan moedwillig schade berokkent, is ertoe gehouden deze te vergoeden.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronische spulletjes, g.s.m.’s, dure horloges, … thuis gelaten. Leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee op school waarvan de inhoud onverenigbaar is met het opvoedingsproject. Vastgestelde afwijkingen worden door de leerkracht gesanctioneerd met een ordemaatregel. Bij herhaling wordt door de directie contact opgenomen met de ouders.

De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. Leerlingen brengen dan ook geen geld mee naar school, behalve voor een eventuele betaling die in de agenda wordt aangekondigd.

Om aan de eindtermen te voldoen enerzijds en ook om uw kind kennis te laten maken met de openbare bibliotheek als instelling voor informatie, educatie, cultuur en ontspanning, bezoeken de meeste klassen van onze school regelmatig de openbare bibliotheek.

De leerlingen mogen tijdens dit bezoek telkens een aantal boeken ontlenen. Vanaf het moment dat de leerling één of meerdere boeken mee naar huis neemt, bent u als ouder mee verantwoordelijk voor de door uw kind uitgeleende boeken. Het volledige reglement van de bibliotheek kan u raadplegen op www.maaseik.be.