Ongevallen en schoolverzekering

De schoolverzekering bestaat uit twee grote delen :

  1. verzekering lichamelijke ongevallen
  2. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering lichamelijke ongevallen wordt aangesproken als bij een ongeval niemand een “fout” begaat of aansprakelijk wordt gesteld. Dat is meestal het geval: een kind struikelt bijvoorbeeld op de speelplaats, valt van het speeltuig, …

Als iemand wel een “fout” begaat bij een ongeval, waardoor een leerling, leerkracht, vrijwilliger, of de school zelf wordt aansprakelijk gesteld, dan geldt de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid van de school. Deze burgerlijke verantwoordelijkheid heeft overigens niets te zien met een strafrechterlijke fout, en evenmin met een morele fout of een verwerpelijk gebaar of gedrag.

In het uitzonderlijke geval dat het kind (mede) zou aansprakelijk worden gesteld (wat in het lager onderwijs vrijwel nooit voorkomt), geldt nog altijd de familiale verzekering van de ouders die de burgerlijke verantwoordelijkheid van hun kinderen dekt. Er wordt trouwens aan de ouders

geadviseerd steeds een familiale verzekering af te sluiten, want thuis en elders kunnen veel meer ongevallen gebeuren dan enkel in de school.

Als uw kind een ongeval overkomt op school, tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband of op de weg naar en van school, zal de mutualiteit een groot deel van de kosten terugbetalen.

Meestal worden niet alle kosten door de mutualiteit terugbetaald. Een deel (het "remgeld") van de dokters-, ziekenhuis- en apothekerskosten blijft ten laste van de ouders.

Door de schoolverzekering worden deze laatste kosten aan de ouders terugbetaald, voorzover het “normale kosten” zijn, maar bijvoorbeeld niet de opleg voor een privé-kamer waarvoor men zelf koos of de telefoonrekening,… Materiële schade (aan fiets, kledij, bril, …) wordt niet terugbetaald in de verzekering lichamelijke ongevallen.

De administratie bij een dergelijk ongeval gebeurt als volgt:

  1. De school doet aan de schoolverzekering aangifte van het ongeval.
  2. Van de school ontvangt u een geneeskundig getuigschrift: dit dient door de dokter ingevuld en wordt zo spoedig mogelijk aan de directie van de school terugbezorgd.
  3. Van de school ontvangt u een formulier "uitgavenstaat" waarop u alle gemaakte kosten noteert. Op dit blad wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten waarin de mutualiteit tussenkomt en rekeningen (zoals bijvoorbeeld apothekerskosten) waarvoor geen tussenkomst vanwege de mutualiteit is voorzien. Indien u dit wenst zal de schooldirectie dit document samen met u invullen en naar de verzekering doorsturen.

Zo spoedig mogelijk zullen de door u gemaakte kosten terugbetaald worden (op uw bankrekening of door een postassignatie). Indien u vrij veel kosten heeft, kan een voorlopige terugbetaling overwogen worden bij de verzekering.