Bewegingsopvoeding en zwemmen

Bewegingsopvoeding en zwemmen

De lessen bewegingsopvoeding worden in het lager onderwijs gegeven door een aparte leerkracht in de sportzaal en bij goed weer soms ook buiten. Per week krijgt elke klas haar voorziene lestijd. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan een aantal sportactiviteiten doorheen het schooljaar (Rollebolle, Kronkeldidoe, Alles met de bal,  American Games, herfstwandeling, sportdag …)

In het kleuteronderwijs wordt bewegingsopvoeding door de kleuterleerkracht in het programma geïntegreerd én worden 2 lestijden bewegingsopvoeding per week door een bijzondere leerkracht bewegingsopvoeding gegeven.

Opdat deze lessen in optimale omstandigheden kunnen gegeven worden en daarbij zouden opvoeden tot fair-play en stijl, wordt van de leerlingen van de lagere school een bepaalde uitrusting vereist:

  1. in de twee lagere scholen in het centrum: een wit T-shirt en een blauwe short. De prijs van het T-shirt bedraagt 11 euro  ; voor de korte short wordt 12 euro aangerekend en voor een bermudashort  13 euro.
  2. witte gymschoenen (ook voor kleuters)
  3. een stoffen zakje om dit gerief in op te bergen

Onze katoenen sportpakjes dragen het Öko-Tex Standaard 100-label. Dit label certificeert de kwaliteit en de ecologische eigenschappen van de producten. 

Vraag uw kind geregeld de turnkleding mee naar huis te nemen voor een wasbeurt. Het is geraadzaam alles van een merkteken te voorzien (ook de pantoffels).

De leerlingen van de lagere school gaan allen een deel van het jaar zwemmen. De frequentie ligt het hoogst in de onderbouw (12-tal beurten) omdat dit de meest gevoelige leeftijd is om te leren zwemmen. Voor de leerlingen van de bovenbouw voorzien we een 8-tal zwembeurten (onderhoudsbeurten). Voor de oudste kleuters voorzien we 1 zwembeurt  aan het einde van het schooljaar (watergewenning).

De kostprijs van de zwembeurten  en het vervoer (€ 2,90/beurt) wordt gedeeltelijk door de school ten laste genomen. Een forfaitaire bijdrage van € 10 per leerjaar wordt aan de ouders verrekend i.k.v. de scherpe maximumfactuur.