Schoolreizen, excursies

Een wandeling, natuuruitstap, een schoolreis, sportdag, theater- en tentoonstellingsbezoek, … behoren tot de normale buitenschoolse activiteiten die het leerprogramma verlevendigen. Ze passen in het pedagogisch project van onze scholen en hebben een onderwijzend en opvoedend karakter. Voor deze activiteiten kan een financiële bijdrage gevraagd worden voor toegang en vervoer. Deze bijdrage kadert in de scherpe maximumfactuur.

Met de vijfde klas gaan wij jaarlijks op zeeklassen, in principe de drie dagen voor Hemelvaart (van maandag t.e.m. woensdag). De zesde klas gaat op tweedaagse stadsklassen naar Brussel. Het is de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan deze extra-murosactiviteit. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten mits zij deze weigering voorafgaand schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan de openluchtklassen moeten wel aanwezig zijn op school en krijgen een alternatief programma aangeboden. De kostprijs voor de zeeklassen valt onder de minder scherpe maximumfactuur.