Werken met vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders en nog vele anderen (klusjesdienst,…).  De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen met de volgende punten:

 

1. Doelstellingen van de vereniging

De vereniging (VZW Katholiek Basisonderwijs) heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding in al zijn vormen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals naschoolse of parascolaire, algemeen educatieve, recreatieve of culturele activiteiten.

 

2.  Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

3. Verzekeringen

De school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid zowel op de plaats van de activiteit als op de weg van en naar de activiteit. Onze school heeft ook een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten dekt.

Voor beide risico’s is er een verzekering “Rechtsbijstand” afgesloten.

Tevens kan een verzekering “Omnium opdrachten” ingeroepen worden bij materiële schade aan de voertuigen van de vrijwilligers tijdens of op weg naar de activiteit.

De polissen leggen ter inzage op het schoolsecretariaat.

 

4. Vergoedingen

In principe worden er geen vergoedingen uitbetaald aan vrijwilligers. De medewerkers onderhoud                          (klusjesdienst…) en toezichthouders die vb. het middagtoezicht verzekeren… worden forfaitair (per uur) uitbetaald.

 

5. Geheimhoudingsplicht

Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. De vrijwilliger is dan verplicht om deze informatie geheim te houden.