Klasorganisatie

Kleuteronderwijs “De Wissel” - Maaseikerlaan 2A

   1KLC: Caroline EVERTS 
   2KLC: Gerry VAN ESSER & Ingrid ROEX
   3KLC: Inge ROEX
   4KLC: Veerle OP 't ROODT & Stéphanie TRUYEN
   Kinderverzorgster: Alice SCHABON
   Leerkracht Bewegingsopvoeding: Frank MOTMANS
   Zorgcoördinator: Caroline JACOBS
   ICT-coördinator: Karel Gonnissen

Lagere school "De Wissel"

   L1: Joëlle GOYENS & Ria INDENCLEEF
   L1A: Sonja EVENS & Katrien SEVERIJNS
   L1B: Jacky LEURS
   L2: Viviane VERHEYEN
   L2A: Maria NEYENS & Katrien SEVERIJNS
   L2B: Jeanine RUTTEN
   L3: Anita LEURS & Kelly NEYENS
   L3A: Carine COOLEN
   L3B: Marie-Hélène AANGEVELD & Ria INDENCLEEF
   Zorgcoördinator: Peter KREEMERS
   Zorgbegeleider: Ria INDENCLEEF
   GOK: Mia REESKENS
   Bewegingsopvoeding: Walter NEYENS
   ICT-coördinator: Karel GONNISSEN
 
Secretariaat:
   Nadia DIDDEN - Leerlingenadministratie
   Liliane MARTENS - Personeelsadministratie
   Carina SMETS - Boekhouding en leerlingenfacturatie
 
Toezicht kleuters
    Leona VLIEGEN
    Jet VERHEYEN
 
Toezicht lagere school 
     Josiane VANDEWINKEL
     Viviane JONCK
     Freddy WIJNANTS
     Adeline TELEN
Onderhoud: Hilde CROIMANS, Viviane JONCK
Naschoolse kinderopvang: Anita NELISSEN
Directeur: Jean EVENS