Leefregels

KLEUTERS                      

BRENGEN EN AFHALEN

We vragen u uw kleuter op tijd te brengen tot aan de poort en zelf niet op de speelplaats of in de gang te blijven staan,
’s morgens zowel als ’s middags.
Zo vergemakkelijkt u het afscheid nemen en het toezicht.
Voor 8.30 u. is er opvang voorzien op de speelplaats van de lagere school.
(tijdens de winter, bij koude in de eetzaal aldaar). De kleuters mogen nooit alleen op de speelplaats blijven.
Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk: doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. 
Daarom is het belangrijk dat u uw kleuter op tijd brengt.

Het afhalen van de kleuters gebeurt om 12.15 u. en 15.25 u.
De ouders wachten aan het afdak (rode lijn). Bij het belsignaal komen de kleuterleidsters met de kinderen naar buiten 
via de verscheidene deuren.
Om het afhalen veilig en overzichtelijk te laten verlopen, duidt de leidster elke kleuter aan alvorens hij/zij mag vertrekken.
Als uw kleuter door iemand anders wordt afgehaald, gelieve dit te melden.

Kleuters kunnen niet vroeger worden afgehaald. Als er een ongeval zou gebeuren, is dit niet gedekt door de verzekering.
Mogen we u er ook aan herinneren dat de verzekering slechts geldt op de kortste weg van en naar school en slechts
 beperkte tijd voor en na de schooluren.
Als kleuters wegens dringende redenen (bezoek aan dokter e.a.) eerder worden afgehaald, gebeurt dit op eigen risico.


ETEN OP SCHOOL
Voor het eetmoment in de klas in de voormiddag en voor de eetzaal, vragen wij u drank te voorzien in herbruikbare flesjes of bekers (geen tetrabrik). Voorzie ook een gezond tussendoortje (fruit, boterham of een koek) maar geen snoep.
 
Op woensdag is het fruitdag.
 
VERJAARDAGEN
Op verjaardagen mag er natuurlijk wel worden getracteerd, maar u begrijpt dat er best een gezonde tractatie 
wordt aangeboden: een koekje, fruit of misschien bakt u zelf een koek. Maar geen snoep, drankjes of speelgoedjes.
Indien dit toch gebeurt zien wij ons genoodzaakt het terug mee naar huis te geven.

ZIEKE KLEUTERS

Tijdens de speeltijd kunnen geen kleuters in de klas blijven omwille van aansprakelijkheid.
Echt zieke kleuters horen dan ook thuis.

LAGERE SCHOOL

Onze school telt ongeveer 160 leerlingen, allemaal jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar. Deze grote groep van leerlingen vormt samen met de leerkrachten en directie een kleine leefgemeenschap.

En net zoals in elke samenleving is het nodig dat er afspraken gemaakt worden die het samen-leven mogelijk maken. Daarnaast wil de school graag goede gewoontes en attitudes bijbrengen.

Vandaar deze noodzakelijke opsomming van aandachtspunten en regels die zeker niet uitgewerkt zijn om te straffen. Immers…

Goede afspraken maken goede vrienden!

1. TOEKOMEN OP SCHOOL

Als fietser kom je via de achterkant van de kleuterschool of turnzaal naar het fietsenrek. Plaats je fiets ordelijk in het rek en verlaat de fietsenstalling zo snel mogelijk. Op de speelplaats fietsen is gevaarlijk en doe je dus niet. Zorg ervoor dat je steeds op tijd bent. De boekentassen worden netjes neergezet, bij regenweer onder het afdak. Bij regenweer of als het koud is ’s morgens mag je in de eetzaal blijven. In de kast bevinden zich spelletjes en leesboekjes. Als de speeltijd gedaan is, ruim je alles op. Je neemt aan de poort afscheid van je mama, papa… Na het belsignaal gaan zij niet meer tot bij de juf of meester.

2. BINNENGAAN VAN DE KLASSEN

Voor het begin van de lessen gaat de schoolbel twee keer.  Op het eerste belsignaal stop je met spelen 
en ga je naar je plaats in de klasrij.  Na het tweede belsignaal zwijg je en onder begeleiding 
van de juf of meester ga je naar de klas. In de gang hang je jassen, mutsen, petten, zwemtassen… 
aan je kapstok. De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar leggen de drankflesjes 
(geen prik, hervulbare flesjes, geen tetra-brik) in de box. 
Tijdens de speeltijd nemen we deze mee naar de speelplaats en daar kunnen we drinken.
Zet de fles steeds terug in de box. De leerlingen van de derde klas mogen in de gang aan hun klas drinken.          

3. SPELEN OP DE SPEELPLAATS

Je gaan rustig naar buiten. Je speelt samen en bent beleefd tegenover medeleerlingen en leerkrachten. Ruzie maken, plagen, pesten, scheldpartijen, uitdagen, gevaarlijke spelletjes horen niet thuis op onze speelplaats. Je gaat best aan het begin van de speeltijd naar de W.C. en wacht zeker niet tot op het laatste nippertje. Op de toiletten wordt er niet gespeeld. Bij regenweer spelen we onder het afdak. Als de bel gaat kom je onmiddellijk onder het afdak spelen. Voetballen kan op het voetbalpleintje en zeker niet in de buurt van de ramen. Leren ballen zijn verboden. De speelplaats wordt nooit zonder toestemming verlaten. We lopen niet in de gangen tijdens de speeltijd. Afval gooien we in de juiste afvalbak. We gaan niet op de muurtjes zitten en lopen natuurlijk niet op de banken. We gaan niet buiten de draad (poortje Maaseikerlaan). Spelen in de zandbak kan als de rode vlag niet uithangt. Het zand hoort in de zandbak en niet er rond. Bij het eerste belsignaal ga je onmiddellijk naar je klasrij. Bij het tweede signaal zwijg je en ga je in stilte naar je klaslokaal.

4. ETEN OP SCHOOL

We eten in twee groepen. Eerst het tweede en derde leerjaar, daarna het eerste leerjaar. We gaan per klas in de eetzaalrij staan. De klasverantwoordelijke heeft de grote verzameldoos en staat vooraan in de rij. Aan de ingang van de eetzaal nemen we onze brooddoos uit de mand. In de eetzaal schuiven we aan, aan de tafel die ons wordt toegewezen. Wie wenst kan een flesje drank nemen bij het naar binnen gaan. De verantwoordelijke van de eetzaal (juf Josiane Vandewinkel) zorgt voor het openen van de flesjes en het ophalen van de jetons. Als we zelf drank meebrengen, doen we dat in herbruikbare flesjes (geen blikjes of tetrabrikjes). We zijn stil tot na het gebed en eten dan rustig. We praten niet. We blijven op onze plaats zitten en gedragen ons netjes aan tafel. Na het eten leggen we de doos in de mand en twee kinderen brengen de mand naar de gang bij de klas. Tijdens de wintermaanden kan je soep kopen. Hiervoor wordt ingeschreven voor een hele maand en voor elke dag.

5. VERLATEN VAN DE SCHOOL

We verlaten de klas onder begeleiding. Dan gaan we naar de afgesproken thuisrij of plaats waar een juffrouw of meester ons verder begeleidt. Thuisrij 1: aan de draad uitgang Maaseikerlaan (Voor onze eigen veiligheid en om een vlot verloop te garanderen, wachten onze ouders buiten het poortje). Thuisrij 2: aan de grote poort: leerlingen die via de oprit langs de kleuterschool vertrekken (Spilstraat), leerlingen die achter de sportzaal vertrekken (richting kruispunt – rij grote poort-sportzaal). We blijven nergens treuzelen. Bij de verkeerslichten steken we met de fiets aan de hand over. We volgen de lichtsignalen goed op. De kinderen die met de bus naar huis gaan, vormen een rij in de hal tegenover het personeelslokaal. De kinderen die met Robbedoes meegaan begeven zich naar de kleuterspeelplaats. ’s Avonds is er toezicht tot 15.40 u. Daarna worden we afgehaald op de speelplaats van de kleuterschool. 

6. ONZE SCHOOL, OOK EEN GROENE SCHOOLl

Onze school probeert ook een milieubewuste school te zijn. Ook van jou verwachten we dat je je steentje bijdraagt. Onze slogan luidt: Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt! Heb je toch afval, sorteer dan in de juiste afvalbak: GFT- afval in de groene containers, restafval in de (donkergroene) ijzeren vuilnisbakken. Papier werpen we in de papiermanden in de klas. Wees ook voorzichtig met de aanplanting. Elke week is er een klas verantwoordelijk voor de orde van de speelplaats. Onder begeleiding van de leerkracht zullen zij een handje toesteken bij het zuiver houden van onze speelplaats.

TOT SLOT NOG DIT …

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur…) beschadiging of diefstal. Computerspelletjes laat je trouwens best thuis.

Moedwillige vernielingen of diefstallen zullen in de mate van het mogelijke worden onderzocht en de schade zal eventueel verhaald worden op de dader.

Door omstandigheden kunnen op elk moment aanpassingen aan dit specifieke deel van het schoolreglement worden ingevoerd.